Stockholm, Sweden
+46 (0) 76 555 74 50
info@2022initiative.org

Sverige kan ta ledartröjan för klimatet och nå globala målen till 2022

Co-creation & Acceleration to reach the Sustainable Development Goals

Sverige kan ta ledartröjan för klimatet och nå globala målen till 2022

Just nu samlas världens ledare på klimattoppmötet COP24 i Katowice. Om vi ska klara klimatet och nå de globala målen behöver vi öka takten. Idag lanseras därför 2022 Initiative Foundation officiellt, som vill skapa konkret handling och resultat via gränsöverskridande samarbeten och ett kortare perspektiv. Stiftelsen har ett globalt fokus, men utgår från Sverige, som kan nå målen redan 2022.

Sedan 2015 finns globala mål om hållbar utveckling och klimatavtal på plats, men tiden då målen ska uppfyllas ligger långt fram och utvecklingen går långsamt. År 2022 är halvvägs till 2030 sedan besluten om Agenda 2030 och klimatavtalet i Paris togs 2015. Dessutom är det 50-årsjubileum sedan Stockholmskonferensen 1972, världen första FN-konferens för hållbar utveckling. Med hjälp av delmål eller “mellanmål” kan vi öka takten och gå från ord till handling snabbare.

Sverige ligger etta i FN’s index för genomförandet av de globala målen, “SDG-index“, under de första tre åren och ses som ett föredöme internationellt inom hållbar utveckling. Som ledare har Sverige både stora möjligheter och ansvar att visa vägen. Det är utgångspunkterna i svenska 2022 Initiative Foundations verksamhet.

Stiftelsen har tre övergripande mål:

1. Accelerera arbetet med Agenda 2030 genom att sporra till handling och få Sverige att komma i mål redan 2022.

2. Årligen starta minst ett nytt insamlingsprojekt och stötta pågående relevanta initiativ kopplat till genomförandet av de globala målen.

3. År 2022 genomföra en fysisk och digital uppföljningskonferens i Stockholm och globalt, där de aktörer och länder som kommit längst och gjort de största förbättringarna inom de globala målen visar och delar med sig av sina lösningar samt bidrar till nya sätt att hitta och sprida lösningar.

– Agenda 2030 och klimatavtalet utgör stora möjligheter för mänsklighetens framtid. Men det är bråttom att ställa om. Ska vi lyckas uppnå målen behöver vi öka takten och visa handlingskraft nu. Det gör vi genom att sätta delmål eller “mellanmål” och realisera, mäta och kommunicera resultaten, säger Helena Lindemark, stiftare till 2022 Initiative Foundation.

Kontakt: Helena Lindemark, stiftare och vice ordförande, 2022 Initiative Foundation, info@2022initiative.org, 076-555 74 50 Eva Vati, ordförande, 2022 Initiative Foundation, info@2022initiative.org, 070-3051745

Insamlingsstiftelsen 2022 Initiative Foundation’s syfte är att vara ett stöd och resurs för en hållbar värld. Stiftelsens resurser ska stödja hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv – socialt, ekonomiskt och miljömässigt – i synnerhet gränsöverskridande samarbeten mellan discipliner, samhällssektorer, generationer och aktörer från företag, akademi, föreningsliv samt offentlig sektor. Basen är i Sverige, men då utmaningarna är globala välkomnar vi internationella lösningar. www.2022initiative.org

3 Responses

 1. Yasmin says:

  Your site has outstanding content. I bookmarked the site

 2. Mona says:

  I located your site from Google as well as I have to say it was a great discover.
  Many thanks!

 3. Lilla says:

  Your website has superb web content. I bookmarked the site

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.